Tradycyjnie już od kilkunastu lat członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Ruszów wraz z opiekunem odwiedzają miejscowy cmentarz aby uporządkować kilka losowo wybranych grobów przed Świętem Zmarłych. Po wykonaniu prac porządkowych zapalono znicze na kilku grobach oraz pod obeliskiem upamiętniającym szlak II Armii Wojska Polskiego przy ul. Zgorzeleckiej w Ruszowie.

J. Droś – OSP Ruszów