Zarząd

dros

Prezes:  Janusz Droś

Wiceprezes: Rafał Mesjasz

Naczelnik:  Maciej Wilgan

Skarbnik:  Józef Mesjasz

Członek Zarządu:  Janusz Wilk
Członel Zarządu:  Paweł Brac

Członek Zarządu: Aneta Dobrzańska (opiekun MDP)

Komisja Rewizyjna:

Mariusz Mól
Sebastian Kurzawa
Rafał Baut