W dniu 25.10.2023 r. o godzinie 21:34 ruszowscy strażacy zostali zaalarmowani do pożaru sadzy w przewodzie kominowym w budynku mieszkalnym przy ul. Borowskiej w Ruszowie. Po przybyciu na miejsce zastępu OSP Ruszów przeprowadzono oględziny przewodu kominowego, sprawdzono poziom stężenia tlenku węgla jak również przy pomocy kamery termowizyjnej temperaturę ścian przewodu kominowego. Na szczęście pożar w przewodzie kominowym został szybko zlokalizowany i ugaszony. W działaniach ratowniczo – gaśniczych brały udział jednostki: OSP Ruszów, OSP Pieńsk (podnośnik hydrauliczny) i JRG PSP Zgorzelec.

Strażacy przypominają, że okresowe czyszczenie przewodów kominowych wentylacyjnych, dymowych i spalinowych to obowiązek określony przepisami, ale również powinien być pokierowany bezpieczeństwem mieszkańców  całego domu.

Jak często należy czyścić kominy?

Przewody spalinowe należy czyścić minimum dwa razy w roku, przewody wentylacyjne wystarczy tylko raz w roku, a o przewody dymowe trzeba dbać częściej, bo cztery razy w ciągu roku.

Gdy nie przestrzegamy zasad związanych z czyszczeniem komina, musimy się liczyć z osadzaniem się wewnątrz komina dużej ilości sadzy, która łatwo może się zapalić.

Gdy wybuchnie pożar, temperatura w kominie wzrasta do 800-1200°C.

Co zrobić, gdy sadze w kominie się zapalą?

Zacznijmy od natychmiastowego zgłoszenia pożaru do straży pożarnej.

Pamiętajmy, że nie wolno zalewać komina wodą,  przykrywać wylotu komina – „zaduszać ognia” – gdyż spaliny mogłyby rozsadzić komin. To co możemy zrobić bez szkody dla domu i rozprzestrzeniania się ognia to: jak najszybsze wygaszenie paleniska, odcięcie dopływu powietrza poprzez zamknięcie drzwiczek , zasypywanie palącego się komina od góry piaskiem oraz opuszczenie mieszkania i wyjście na zewnątrz.

J. Droś OSP Ruszów

J. Wilk – Foto OSP Ruszów