Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszowie otrzymała z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Rolników w Warszawie dotację w wysokości 5000,00 zł na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pn. „Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”. Dotację przy wsparciu środków własnych (600,00 zł) przeznaczono na zakup i montaż klimatyzacji  sali szkoleniowej w remizie OSP. Usytuowanie sali szkoleniowej na poddaszu oraz duża ilość okien dachowych w okresie letnim praktycznie uniemożliwiało prowadzenia zajęć i zbiórek szkoleniowych. Serdecznie dziękujemy FSUR w Warszawie za kolejne wsparcie naszej jednostki.

J. Droś – Prezes OSP Ruszów