W siedzibie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Jeleniej Górze w dniu 20 września 2023 r. odbyło się uroczyste przekazanie promes na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatów: bolesławieckiego, kamiennogórskiego, karkonoskiego, lubańskiego, lwóweckiego i zgorzeleckiego, w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu  i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uroczystego wręczenia promes dokonali: Pani Marzena Machałek, wiceminister Edukacji i Nauki, Pan Krzysztof Mróz, Senator RP, bryg. Michał Pięta, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oraz Pan Łukasz Kasztelowicz, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w obecności Komendantów Miejskich, Powiatowych i przedstawicieli Komend PSP. Jednostkę OSP Ruszów na uroczystości reprezentował członek zarządu OSP dh. Janusz Wilk Wszystkie jednostki z Gminy Węgliniec otrzymały dofinansowanie w formie dotacji. W ramach otrzymanej dotacji w kwocie 20 000,00 złotych oraz  przy niewielkim wsparciu środków własnych  jednostka OSP Ruszów zakupi 7 kompletów specjalistycznych ubrań ochronnych dla strażaków biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.Serdecznie dziękujemy.

J. Droś – Prezes OSP Ruszów

J. Wilk  – Foto