W ramach programu priorytetowego ,,Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych” współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pn. ,,Mały Strażak” strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszowie w końcówce grudnia ubiegłego roku otrzymali zakupione wyposażenie o wartości 24 310,15 złotych (dotacja 20 000,00 zł WFOŚiGW + 4310,15 środki własne. Zakupiono cztery komplety nowoczesnych ubrań bojowych, trzy pary gumowych oraz dwie pary skórzanych butów specjalnych jak również pięć hełmów. Jest to bardzo potrzebny i cenny zakup, który zapewni bezpieczeństwo strażakom biorących udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Bardzo dziękujemy za otrzymane dofinansowanie.

J. Droś – Prezes OSP Ruszów

J. Wilk – Foto