W roku 2022 strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszowie byli dysponowani 95 razy  do różnorodnych akcji tj. 92 działań ratowniczo –  gaśniczych oraz 3 działań gospodarczych na potrzeby Gminy Węgliniec. Na ogólną liczbę 92 wyjazdów ewidencjonowanych przez Państwową Straż Pożarną w Zgorzelcu pożary to – 34 , miejscowe zagrożenia (MZ) – 46, alarmy fałszywe – 2.  OSP Ruszów w czterech przypadkach interweniowała poza terenem pow. zgorzeleckiego. W alarmowych działaniach ratowniczo-gaśniczych (92) statystycznie udział wzięło 494 strażaków         co daje przeciętną  obsadę na jedną akcję 5,37 osoby – jest to bardzo dobry wynik. Zachowaliśmy 100% frekwencję wyjazdową, co oznacza, że na każdy ogłoszony alarm wyjechaliśmy do działań ratowniczych i najważniejsze, żaden strażak nie ucierpiał podczas akcji. Do najtrudniejszych akcji możemy zaliczyć pożar lasu w Leśnictwie Toporów, obiektów przemysłowych w Zgorzelcu. W roku ubiegłym 3 nowych członków (w tym 1 pani)  pomyślnie ukończyło kurs podstawowy , organizowany w KP PSP Zgorzelec i zasiliło ekipę wyjazdową.  

Dzięki dotacjom i różnorodnemu dofinansowaniu przez między innymi: Gminę Węgliniec, Nadleśnictwa Świętoszów, Ruszów, Węgliniec, Pieńsk, Wymiarki, Dotacjom KG PSP w Warszawie, WFOŚiGW we Wrocławiu, Funduszowi Sołeckiemu, odpisu podatku 1% oraz darowizn osób fizycznych (Sz. Mikołajczyk) zakupiono: ubrania i buty bojowe, rękawice techniczne, polary, mundurki i koszulki MDP, bosak i rękawice dieelelektryczne, defibrylator szkoleniowy, elementy toru MDP – wg. regulaminu CTiF, sprzęt elektroniczny (laptop, ekran, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner,kopiarka), kosiarkę spalinową do trawy, zmodernizowano jedną bramę wjazdową . Sztandarową inwestycją było wykonanie skweru ,,Małego Strażaka” gdzie wyznaczono i ogrodzono teren, posiano trawę, zbudowano wiatę oraz posadowienie pod zewnętrzny stół do tenisa stołowego.

Wszystkie prace wykonano systemem gospodarczym przez młodzież i strażaków przy nieodpłatnym fachowym i sprzętowym wsparciu  Pana Górniaka, Stelwacha, Stasiaka, Chromy oraz wielu pomocnych osób z Ruszowa. W marcu dokonano wymianę masztu oświetleniowego w samochodzie pożarniczym MAN oraz naprawy i serwisu autopompy.  W roku ubiegłym OSP Ruszów była organizatorem 30 Finału WOŚP, turnieju piłkarskiego MDP o puchar Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz turnieju wędkarskiego młodzieży pożarniczej o Puchar Przewodniczącego RM w Węglińcu. Największym sukcesem sportowym w roku 2022 było I miejsce drużyny MDP chłopców i dziewcząt w powiatowych zawodach sportowo – pożarniczych  wg. regulaminu CTIF. Nasza młodzież odniosła duże sukcesy w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminy, powiatu, województwa oraz kraju. Nasi strażacy włączyli się również w akcję pomocy uchodźcom z Ukrainy jak również przekazali część swojego umundurowania i sprzętu strażakom na Ukrainie. Miłym akcentem był awans generalski naszego byłego strażaka nadbryg. M. Kamińskiego.  Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim,  którzy nas wspierali i wspierają w trudnej służbie społeczeństwu –  my zawsze dajemy z siebie 100% a nam wystarczy 1%  z odpisu Waszego podatku przy rozliczeniu z Urzędem Skarbowym za rok ubiegły. Już cztery minuty po północy nasi strażacy zaliczyli pierwszy wyjazd w nowym roku gasząc pożar na ul. Polnej w Ruszowie.

J. Droś – Prezes OSP Ruszów