Fundacja ORLEN kilkanaście dni temu ogłosiła wyniki i listę nagrodzonych organizacji, stowarzyszeń i innych podmiotów z całego krajuw ramach IV edycji programu ,,Moje miejsce na Ziemi”. W tym roku granty finansowe dla społeczności lokalnych o wartości 5, 10, 15 i 20 tysięcy złotych otrzymało 185 laureatów. Wśród wyróżnionych, z grantem – darowizną w kwocie 15,0 tysięcy jest jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszowie na projekt pn.  ,,Skwer małego strażaka”. W ramach projektu planowana jest adaptacja terenu przy remizie na miejsce ćwiczeń Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, zakup i montaż stołu zewnętrznego do tenisa, elementów toru pożarniczego do ćwiczeń jak również wyposażenia rekreacyjnego. Na zaproszenie Fundacji ORLEN w uroczystej gali konkursowej,  zorganizowanej w Muzeum Śląskim w Katowicach w dniu 6 października uczestniczyła dwuosobowa delegacja OSP Ruszów  tj. J. Droś  – prezes i R. Mesjasz wiceprezes.  W sposób bardzo uroczysty , z rąk Pani prezes Fundacji Orlen Katarzyny Różyckiej oraz Daniela Obajtka,  prezesa Zarządu PKN ORLEN nasi strażacy otrzymali symboliczne potwierdzenia przyznania grantów. Jest to bardzo duże wyróżnienie dla naszych strażaków oraz  młodzieży    i zdecydowanie przyczyni się do poprawy infrastruktury i wyposażenia remizy strażackiej. 

J. Droś – Prezes OSP Ruszów

Foto: OSP Ruszów i Marzena Bugała-Astaszew – Dziennik Zachodni