Nastały pierwsze chłodne dni, w związku z czym rozpoczęliśmy sezon grzewczy w naszych domach, a tym samym wzrosło zagrożenie pożarowe w ogrzewanych obiektach. Jak prawidłowo przygotować się do sezonu grzewczego?
Należy bezzwłocznie dokonać okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

  • instalacji gazowej oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) – co najmniej raz w roku, a w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 – co najmniej dwa razy w roku (w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada),
  • instalacji elektrycznej, co najmniej raz na 5 lat;
    usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych, w okresach ich użytkowania w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego tj.
  • od palenisk opalanych paliwem stałym (np. w piecach na węgiel lub drewno) – co najmniej raz na 3 miesiące,
  • od palenisk opalanych paliwem płynnym lub gazowym (np. w piecach gazowych lub olejowych) – co najmniej raz na 6 miesięcy, usuwania zanieczyszczeń z przewodów wentylacyjnych w ww. obiektach lub ich częściach, co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
    Dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa zaleca się również montowanie domowych czujek dymu . W domach z piecami na węgiel, drewno (w tym z kominkami) lub piecykami gazowymi dodatkowo zaleca się instalowanie czujników czadu (tlenku węgla). Ponadto w już zamontowanych czujkach zasilanych bateryjnie należy koniecznie dokonać kontroli stanu naładowania baterii.
    J. Droś – Komendant Gminny OSP