Wojewoda Dolnośląski informuję, że od 28 września 2021 r. w województwie dolnośląskim realizowany jest proces przejmowania przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu (CPR) obsługi wywołań kierowanych na numer alarmowy Państwowej Straży Pożarnej 998.

 W dniu 05 października 2021 o godzinie 12:00 na terenie powiatu zgorzeleckiego nastąpi przełączenie numeru alarmowego 998 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu  (CPR) mieszczącego się przy ul. Borowskiej 138. 

Numer alarmowy 998 będzie nadal działał, zmieni się natomiast miejsce odbioru zgłoszenia. Oznacza to, że dzwoniąc na numer alarmowy 998 zostaniemy połączeni z operatorem numerów alarmowych w CPR, który przyjmie zgłoszenie i przekaże je do właściwej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej. Obsługa numeru alarmowego przez operatora numeru alarmowego w CPR pozwala, także wyeliminować zgłoszenia niezasadne lub fałszywe. Dyżurni operacyjni PSP będą otrzymywali od operatorów z CPR tylko te zgłoszenia alarmowe, które rzeczywiście dotyczą zagrożenia życia, zdrowia, mienia, bezpieczeństwa czy środowiska. Kolejnym efektem przełączenia numeru alarmowego 998 do CPR będzie ujednolicenie sposobu obsługi zgłoszeń kierowanych na numery alarmowe, w tym zgłoszeń obcojęzycznych oraz powiadomienie o zdarzeniu wszystkich właściwych służb, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

J. Droś – Komendant Gminny OSP