W poniedziałek 20 lipca br. o godzinie 18,30 na zaproszenie Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie dh. Teresy Tiszbierek członkowie oraz opiekunowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Ruszów spotkali się w remizie aby uczestniczyć w wideokonferencji z członkami komisji ds. młodzieży i sportu przy ZG ZOSP RP w Warszawie. Na wstępie młodzi strażacy oraz opiekunowie otrzymali gratulacje od członków komisji i dh. Teresy Tiszbierek za zdobycie I miejsca w XI edycji ogólnopolskiego konkursu ,,Najlepsi z najlepszych” i tytułu najlepszej drużyny MDP i opiekunów w Polsce za rok 2019. Z uwagi na trwającą w kraju pandemię COVID 19 młodzi strażacy nie odebrali jeszcze czekającego na nich wielkiego pucharu oraz nagród. Jeżeli będzie to możliwe w połowie września planowany jest wyjazd całej drużyny do Warszawy. Podczas wideokonferencji członkowie komisji rozmawiali z opiekunami i młodzieżą o pracy drużyny, trudnościach związanych z pandemią która ograniczyła pracę drużyny, współpracy w lokalnym środowisku oraz samorządem. Młodzież mogła się pochwalić swoją pracą i osiągnięciami jak również rozmawiano o planach na przyszłość. Po blisko półtoragodzinnej wideokonferencji w doskonałych nastrojach zakończono spotkanie. Opiekunami drużyny są Aneta Dobrzańska oraz Rafał Mesjasz którzy serdecznie zapraszają dzieci oraz młodzież do wstąpienia w szeregi naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Ruszów.

J. Droś – OSP Ruszów