W piątkowe popołudnie 10 lipca br. na terenie ścieżki edukacyjnej ,,Szlakiem Głuszca” przy Nadleśnictwie Ruszów członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Ruszów zorganizowali szkoleniowy biwak terenowy. Na miejscu spotkały się dwa pokolenia młodzieży strażackiej tj. członkowie, którzy działają w MDP od kilku lat jak również najmłodsi – kandydaci do drużyny strażackiej. Młodzież przy wsparciu opiekunów samodzielnie przygotowała teren pod ognisko, rozstawiono nowoczesny namiot pneumatyczny z łóżkami polowymi użyczony z KP PSP Zgorzelec , sprzęt audio oraz ławki i stoły cateringowe jak również zadbano o oświetlenie terenu. Z uwagi na zapowiadane niekorzystne warunki pogodowe – burze (Alert RCB) przeprowadzono próbną ewakuację do udostępnionej na taki cel szatni Victorii Ruszów. Młodzi strażacy w godzinach popołudniowych i wieczornych uczestniczyli w różnorodnych zajęciach szkoleniowo – rekreacyjnych z oglądaniem filmów w plenerze włącznie. W przerwie pomiędzy zajęciami młodzież odwiedziła Punkt Alarmowo Dyspozycyjny ochrony p.poż Nadleśnictwa Ruszów gdzie zapoznano się z nowoczesnym sprzętem obserwacyjnym do wykrywania pożarów leśnych jak również systemem ochrony przeciwpożarowej w lasach. Podczas trwania biwaku wszystkie posiłki były przygotowywane przez uczestników samodzielnie na ognisku, które to paliło się non – stop a poranna jajecznica z pewnością uzyskałaby pozytywną opinię Pani Magdy Gesler. Po nocy pełnej wrażeń i wspólnym śniadaniu posprzątano teren, złożono namiot oraz sprzęt kwatermistrzowski do przyczepki i młodzież udała się do domów aby ,,odespać” intensywnie spędzony czas na biwaku. Opiekunowie dziękują za pomoc w organizacji biwaku Nadleśnictwu Ruszów, KS Victorii Ruszów oraz KP PSP Zgorzelec.
Janusz Droś – OSP Ruszów.