Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Komendanta Głównego PSP w Warszawie z dniem 27 marca 2020 roku powołał st. bryg. mgr inż. Marka Kamińskiego na stanowisko Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. W dniu  26 marca 2020 r. w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji akt powołania wręczył st. bryg. Krzysztof Hejduk Zastępca Komendanta Głównego  Państwowej Straży Pożarnej. Marek Kamiński swoją przygodę  z pożarnictwem rozpoczął w Harcerskiej Drużynie Pożarniczej przy OSP Ruszów  a następnie w jednostce OSP Ruszów. Po ukończeniu szkoły średniej podjął naukę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie po ukończeniu której w roku 1994 rozpoczął służbę jako młody oficer w Państwowej Straży Pożarnej. Od dnia 01 kwietnia 2016 r. M. Kamiński był Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu. Marek Kamiński w okresie nauki w szkole średniej jak również SGSP  w Warszawie był bardzo aktywnym członkiem naszej jednostki OSP. Uczestniczył    w wielu działaniach ratowniczo – gaśniczych jak również zawodach sportowo – pożarniczych. Pomimo zmiany miejsca zamieszkania utrzymuje stały kontakt z naszą jednostką  i podczas pobytu w Ruszowie odwiedza naszą remizę oraz uczestniczy w ważnych uroczystościach.  Tradycyjnie od trzech lat w sierpniowy weekend na boisku Orlik  w Ruszowie rozgrywany jest turniej piłkarski Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych o Puchar Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu którego M. Kamiński  jest fundatorem i wręcza go osobiście oraz dopinguje młodych strażaków podczas turnieju.. Życzymy powodzenia i gratulujemy awansu.

J. Droś – Prezes OSP Ruszów

Foto – archiwum OSP, KW PSP