W dniu 18 marca 2020 r. na cmentarzu komunalnym w Ruszowie odbył się pogrzeb zmarłego nagle  w dniu 15.03.2020  naszego wieloletniego strażaka Dh. Jana Stępnia (lat 72). Janek  od najmłodszych lat po przybyciu do Ruszowa (podjęcie pracy w Nadleśnictwie Ruszów) wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej  w Ruszowie,  gdzie był przez wiele lat był podstawowym kierowcą  – konserwatorem sprzętu a w latach 1992 – 1993 przez prawie dwa lata pełnił funkcję Prezesa. Był zawsze życzliwy i uśmiechnięty a podczas działań ratowniczo – gaśniczych szczególnie na terenach leśnych wykazywał się dużym zaangażowaniem i dysponował ogromnym doświadczeniem i znajomością terenu. Z uwagi na obecną sytuację i wprowadzone ograniczenia  w ostatniej drodze uczestniczyła niewielka delegacja strażaków naszej jednostki – w tym poczet sztandarowy oraz V-ce Prezes ZOP ZOSP RP w Zgorzelcu  Dh. Waldemar Błauciak,.
Cześć jego pamięci.

Janusz Droś – Prezes