W ramach programu ,,Mały Strażak” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej we Wrocławiu jednostka OSP Ruszów otrzymała dofinansowanie w kwocie 15210,00 zł Celem programu jest podnoszenie – unowocześnienie potencjału technicznego służb ratowniczych powołanych do zapobiegania i likwidacji zagrożeń środowiska i poważnych awarii i ich skutków mających wpływa na środowisko na terenie województwa dolnośląskiego. W dniu dzisiejszym       tj. 08 października 2019 r. w siedzibie JRG PSP nr 1 w Jeleniej Górze Prezes OSP Janusz Droś i Skarbnik OSP Józef Mesjasz uroczyście podpisali  umowę o dofinansowanie w obecności Pani Marzeny Machałek – Wiceminister Edukacji Narodowej, bryg. R. Fijołka –  Komendanta Miejskiego PSP   w Jeleniej Górze oraz przedstawicieli WFOŚiGW we Wrocławiu. Przy udziale środków własnych (minimum 10%) jednostka OSP Ruszów zakupi w najbliższym okresie przenośny (akumulatorowy) system oświetlenia LED, węże pożarnicze oraz przenośne urządzenie do wytwarzania i podawania piany średniej i ciężkiej zasilane z samochodu gaśniczego lub sieci hydrantowej. Podczas pisania wniosku jednostka OSP Ruszów otrzymała fachowe wsparcie pracowników samorządowych UGiM Węgliniec.

J. Droś – OSP Ruszów