W czwartek 16 maja na terenie Nadleśnictwa Bolesławiec (k/Kliczkowa) odbyły się ćwiczenia strażackie w których uczestniczyły zastępy straży pożarnej pow. bolesławieckiego wspierane przez saperów, wojskową straż pożarną, samolot gaśniczy, leśników oraz strażaków  z sąsiednich powiatów: lubańskiego i zgorzeleckiego. Nasz powiat reprezentowały zastępy z JRG PSP Zgorzelec, OSP Studniska, OSP Węgliniec i OSP Ruszów. Przed rozpoczęciem ćwiczeń przedstawiciele KW PSP we Wrocławiu sprawdzili uprawnienia kierowców, dokumenty pojazdów pożarniczych, umundurowanie bojowe strażaków biorących udział w ćwiczeniach oraz sposób zamontowania sprzętu w skrytkach i na dachu samochodów pożarniczych.  W założeniu do ćwiczeń przyjęto w początkowej fazie pożar wrzosowisk który bardzo szybko przeniósł się  w pobliski drzewostan. W związku z wystąpieniem bardzo dużego zadymienia nasze jednostki pracowały przez pewien okres w aparatach powietrznych. Z uwagi na możliwość znajdowania się niewybuchów w rejonie objętym pożarem do działań zadysponowano również patrol saperski. Przećwiczono między innymi:  systemy dostarczania wody, łączności radiowej z wykorzystaniem specjalistycznego samochodu (SDŁ) oraz dowodzenie prowadzoną akcją ratowniczo – gaśniczą.    Na podsumowaniu ćwiczeń Komendant Powiatowy PSP w Bolesławcu  mł. bryg. A. Śliwowski i Nadleśniczy Nadleśnictwa Bolesławiec A. Sudoł podziękowali wszystkim służbom za zaangażowanie i udział w ćwiczeniach.

J. Droś – Komendant Gminny OSP

Foto – J. Wilk