W dniu 28.02.2018 r. przeprowadzono eliminacje szkolne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom’’ zorganizowane przez Szkołę Podstawową i Ochotniczą Straż Pożarną w Ruszowie.. Do konkursu przystąpiło trzydziestu uczniów w dwóch kategoriach wiekowych reprezentując szkołę oraz dodatkowo Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z Jagodzina i Ruszowa.

Dla uczestników eliminacji zostały przygotowane dwa zestawy testów pisemnych z podziałem na kategorie wiekowe a nad prawidłowym przebiegiem eliminacji czuwała komisja pod przewodnictwem nauczyciela Grzegorza Tyrakowskiego w skład której weszli również strażacy z OSP Jagodzin i Ruszów. O kolejności zajętych miejsc decydowała suma punktów zdobytych podczas rozwiązywania testu pisemnego a w przypadku równej ilości punktów decydował czas oddania rozwiązanego testu do komisji.

Wyniki eliminacji szkolnych w SP Ruszów:
Grupa wiekowa – Szkoła Podstawowa – klasy I – VII

Miejsce Ilość punktów Imię i nazwisko

1   22   Alicja Mól
2   22   Szymon Sokołowski
3   20   Julia Kozakiewicz
4   19   Julia Dąbrowska
5   19   Mateusz Kawka

Grupa wiekowa – Szkoła Podstawowa klasa VII i Gimnazjum
Miejsce Ilość – punktów-  Imię i nazwisko

1   35   Maksymilian Drgas
2   28   Patrycja Płonka
3   23   Hubert Dąbrowski
4   22   Adrian Kowalski
5   20   Adrian Martyna

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez SP w Ruszowie a OSP Ruszów zapewniło dla wszystkich uczestników napoje i słodycze. Uczestnicy otrzymali również materiały promocyjne z Nadleśnictwa Ruszów. W eliminacjach gminnych do OTWP które zostaną rozegrane 15.03.18 r. w świetlicy Nadleśnictwa Węgliniec Szkołę Podstawową w Ruszowie będą reprezentowali zdobywcy dwóch pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych tj. Alicja Mól, Szymon Sokołowski, Maksymilian Drgas i Patrycja Płonka.