Decyzją Nadleśniczego Nadleśnictwa Ruszów zostaje wprowadzony zakaz wstępu do lasu na terenie Nadleśnictwa Ruszów – Obręb Polana.

Decyzja Nr 7/2018 z dnia 22.02.2018 r. wchodzi w życie z dniem 22.02.2018 r. i obowiązuje do odwołania.