W niedzielę 04.03.2018  r.  odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP Ruszów za rok 2017.  W zebraniu uczestniczyli strażacy, delegacja Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej  oraz zaproszeni goście:  Wicestarosta Mariusz Wieczorek, Burmistrz GiM Węgliniec – Stanisław Mikołajczyk, Przewodniczący RM w Węglińcu – Waldemar Błauciak (Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Węglińcu), st.kpt. Artur Czułajewski Komendant Powiatowy PSP w Zgorzelcu, Sekretarz  GiM Węgliniec Marcin Papla, Sołtys – Mirosław Koza oraz delegacje strażaków z FFW Horka (Niemcy) i SDH Kunratice u Cvikova (Czechy).

W zaprezentowanej prezentacji multimedialnej oraz w sprawozdaniu  z działalności i  finansowym zarząd przedstawił syntetyczne najważniejsze elementy z minionego roku. Strażacy OSP Ruszów uczestniczyli w 51 działaniach ratowniczych tj. Pożary – 7, Miejscowe Zagrożenia – 43, Alarmy Fałszywe – 1). Ruszowscy  strażacy brali również udział  w zawodach sportowo – pożarniczych  OSP na szczeblu gminy – 2 miejsce oraz powiatu –  5 miejsce. Uczestniczyli także w corocznych zawodach u czeskich partnerów w Kunraticach u Cvikova, gdzie zajęli 6 miejsce. . Bardzo dużym sukcesem był start Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w zawodach gminnych wg międzynarodowego regulaminu CTiF,  gdzie młodzi strażacy zajęli pierwsze miejsce. Do pięciu najczęściej uczestniczących w działaniach ratowniczo – gaśniczych strażaków w roku 2017 należą : Kurzawa Sebastian (35), Brac Paweł (32) Dziubak Robert (26), Dziubak Grzegorz (22), Droś Janusz (20). Prowadząc racjonalną gospodarkę finansową, dzięki otrzymanym  dotacjom z :Urzędu GiM Węgliniec, KG PSP w Warszawie, oraz darowiznom z Nadleśnictw Ruszów, Pieńsk, Świętoszów i Węgliniec  oraz WOŚP, strażacy wzbogacili swoje wyposażenie o: torbę medyczną PSP R1 z deską ortopedyczną, fantom do ćwiczeń,  miernik gazowy, bagażnik dachowy do Toyoty, umundurowanie MDP (koszulki polo, czapki, polary),ubrania koszarowe (10), ubranie bojowe (1) bluzy polar (5), koszulki polo (5), buty bojowe (3 pary) i inne drobne wyposażenie. Jednostkę Operacyjno Techniczną (JOT) tworzy 38 strażaków przeszkolonych do udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych, a w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej działa 23 młodych adeptów pożarnictwa (13 dziewcząt i 10 chłopców). Strażacy i młodzież czynnie uczestniczą w życiu miejscowego społeczeństwa poprzez udział w imprezach plenerowych, takich jak: WOŚP, Jagodowe Lato, Święto Grzybów i wielu innych. Wieloletnia międzynarodowa współpraca ze strażakami z Czech i Niemiec pozwala na wymianę doświadczeń i zdobywanie nowej wiedzy oraz umiejętności, jak również poznawanie tradycji i kultury naszych sąsiadów. Na wniosek Komisji Rewizyjnej zarząd otrzymał absolutorium, a zaproszeni goście w ciepłych słowach podziękowali strażakom – ochotnikom za ich codzienny trud związany z zapewnieniem stałej gotowości bojowej, a młodym strażakom z MDP życzyli, aby w przyszłości zasilili szeregi JOT. Całość zakończył wspólny poczęstunek.