W piątek 01 września 2017 r. zarząd OSP Ruszów przy współpracy z Kołem PZW w Iłowej zorganizował  szkolenie – kurs na kartę wędkarską zakończony egzaminem. Szkolenie   i egzamin dla strażaków oraz członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Gminy Węgliniec przeprowadzili uprawnieni członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego z Koła  w Iłowej, którzy zapoznali uczestników z obowiązującymi przepisami i regulaminami, jak również przekazali wiele cennych uwag dla kandydatów na nowych wędkarzy. Wszyscy uczestnicy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym i otrzymali stosowne zaświadczenia.

Egzamin na kartę wędkarską sprawdza podstawową wiedzę na temat zasad prowadzenia amatorskiego połowu ryb wędką, opisane w Ustawie o rybactwie śródlądowym. Polski Związek Wędkarski opracował na podstawie w/w ustawy Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, który zawiera przepisy dotyczące wędkarstwa w wodach PZW. Karta Wędkarska jest dokumentem uprawniającym do wędkowania w wodach śródlądowych w Polsce. W obowiązku posiadania karty  jest każdy wędkujący,
który ukończył 14 rok życia. Dzieci i młodzież do 14 lat mogą wędkować bez karty wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, posiadającej kartę wędkarską. Prawo do prowadzenia egzaminów na kartę wędkarską ma Polski Związek Wędkarski, a dokument wydawany jest przez Starostwo Powiatowe właściwe dla miejsca zamieszkania na podstawie zaświadczenia po zdanym egzaminie. Taaaaaaakiej ryby życzymy nowym wędkarzom.