W dniu  11 lipca 2017 roku na terenach Nadleśnictwa Węgliniec (k/Ołoboku) przeprowadzone zostały ćwiczenia pod kryptonimem „Las 2017”które to odbywają się na terenie całego kraju w miesiącach VI-VII na polecenie Komendanta Głównego PSP w Warszawie.

W ćwiczeniach uczestniczyły siły i środki: Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu i Zgorzelcu oraz przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu i Nadleśnictwa Węgliniec  Ćwiczenia pozwoliły na sprawdzenie procedur postępowania służb ratowniczych i służb współdziałających podczas działań ratowniczych dotyczących gaszenia pożaru lasu na dużej powierzchni. Były też doskonałą okazją do sprawdzenia i doskonalenia możliwości: dojazdu samochodów gaśniczych do wybranych miejsc na terenie nadleśnictwa, organizacji i budowy punktu czerpania wody, sprawdzenia systemu łączności oraz poprawę poziomu wyszkolenia strażaków-ratowników. Uczestniczący w ćwiczeniu zastęp OSP Ruszów na samochodzie GBA 2,5/25 (MAN)  otrzymał zadanie zbudowania na stawie ,,Uroczym’’ punktu czerpania wody i zasilenia w wodę samochodu OSP Pieńsk który z kolei przetłaczał wodę na dalszą odległość do gaszącego bezpośrednio pożar zastępu OSP Węgliniec. Zadanie zostało wykonane sprawnie i  prawidłowo.