W sobotę 17 czerwca 2017 r. na stadionie w Pieńsku rozegrano XI Międzynarodowe Międzygminne Zawody Sportowo Pożarnicze OSP. Do rywalizacji przystąpiło 12 drużyn strażackich tj. OSP Czerwona Woda, Węgliniec, Jagodzin, Ruszów reprezentując Gminę Węgliniec oraz OSP Bielawa Dolna, Dłużyna Dolna, Pieńsk, Żarki Średnie reprezentując Gminę Pieńsk, jak również SDH Kunratice u Cvikova (Czechy), FFW Horka, Sarichen i Wiesa (Niemcy).

Drużyny rywalizowały w dwóch konkurencjach tj. sztafecie pożarniczej 7 x 50m, gdzie strażacy mieli do pokonania oprócz dystansu szereg przeszkód (płotek lekkoatletyczny, rów z wodą, równoważnię, ścianę 1,7 m oraz łączyli odcinki węży z rozdzielaczem i prądownicą). Druga konkurencja, która zawsze wzbudza najwięcej emocji, to ćwiczenie bojowe, gdzie ośmioosobowa drużyna ma za zadanie w jak najkrótszym czasie zbudować linię ssawną od zbiornika wodnego do motopompy, dalej linię główną zakończoną rozdzielaczem i dwie linie gaśnicze zakończone prądownicami. Za koniec konkurencji uważa się strącenie prądem wody po prawej stronie czterech stożków drogowych, stojących na stojakach na różnej wysokości oraz odległości od linii prądowników, a po lewej stronie ,,złamanie” specjalnej tarczy. Czasy uzyskane w dwóch konkurencjach są sumowane i przeliczane na punkty. W przypadku uzyskanej równej ilości punktów decyduje lepszy czas w ćwiczeniu bojowym. Nad sprawnym i regulaminowym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu
pod przewodnictwem st. kpt. Artura Czułajewskiego – Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu. Klasyfikacja zawodów tradycyjnie odbywa się na trzech poziomach tj. ogólnej tzw. open zawodów, w której rywalizują wszystkie drużyny oraz o mistrzostwo Gminy Pieńsk i Gminy Węgliniec.

  1. Klasyfikacja końcowa zawodów (open) – 12 drużyn
Miejsce

Nazwa jednostki

Ilość

punktów

1

OSP Jagodzin

103,62

2

OSP Ruszów

106,47

3

OSP Pieńsk

109,34

4

OSP Czerwona Woda

113,27

5

OSP Żarki Średnie

115,84

6

OSP Dłużyna Dolna

123,81

7

SDH Kunratice u Cvikova (Czechy)

124,65

8

FFW Horka (Niemcy)

125,52

9

FFW Sarichen

128,29

10

OSP Węgliniec

130,21

11

FFW Wiesa (Niemcy)

173,14

12

OSP Bielawa Dolna

270.93

 

  1. Klasyfikacja o mistrzostwo Gminy Węgliniec.
Miejsce Nazwa jednostki Ilość

punktów

1

OSP Jagodzin

103,62

2

OSP Ruszów

106,47

3

OSP Czerwona Woda

113,27

4

OSP Węgliniec

130,21

 

  1. Klasyfikacja o mistrzostwo Gminy Pieńsk.
Miejsce Nazwa jednostki Ilość

punktów

1

OSP Pieńsk

109,34

2

OSP Żarki Średnie

115,84

3

OSP Dłużyna Dolna

123,81

4

OSP Bielawa Dolna

270,93

 

Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy i upominki a zwycięscy (1-3 miejsca) puchary i nagrody rzeczowe. W zmaganiach strażaków dopingowali min. Starosta Zgorzelecki – Urszula Ciupak, Radna Powiatu – Małgorzata Sokołowska, Burmistrz GiM Węgliniec – Stanisław Mikołajczyk, Burmistrz MiG Pieńsk – Jan Magda. Przewodniczący RM w Węglińcu jednocześnie V-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zgorzelcu – Waldemar Błauciak, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu – st. kpt. Artur Czułajewski, V-ce Burmistrz MiG Pieńsk – Adrianna Wojdak, Sekretarz GiM Węgliniec – Marcin Papla. Organizatorem bardzo sprawnie przeprowadzonych zawodów była Gmina Pieńsk przy wsparciu Burmistrza – Jana Magdy i strażaków z OSP Pieńsk. Następne zawody rozegrane zostaną w roku 2018 na terenie Gminy Węgliniec.