Zarządzenie nr 75/17 BURMISTRZA SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY i MIASTA WĘGLINIEC z dnia 19 llipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia treningu gminnego systemu wczesnego ostrzegania.