W ramach przygotowań do planowanego do realizacji wspólnego projektu z dofinansowaniem środków UE w zakresie poprawy bezpieczeństwa pożarowego w terenie przygranicznym strażacy ochotnicy z Kodersdorfu, Horki (Niemcy) oraz Czerwonej Wody i Ruszowa uczestniczyli w dniu 19.08.16 r. u niemieckich partnerów w prezentacji specjalistycznego samochodu do gaszenia pożarów leśnych oraz w trudnych warunkach terenowych. Firma THT Policka z Czech zaprezentowała samochód gaśniczy na podwoziu TATRA T815-7 z napędem terenowym 4 x 4.

Prezentowany pojazd w takiej wersji znany jest już od kilku lat czeskim strażakom i zyskał bardzo dobre opinie. Podstawowe parametry to : zbiornik na wodę 4300 l (+300 l środek pianotwórczy), kabina 1 + 3, wydajność autopompy (dwuzakresowej)  3000 l/min oraz wysokie ciśnienie 300 l / 40 Mpa, dwa działka (dach + przód), szybkie natarcie 60 m, wyciągarka, maszt oświetleniowy, pneumatycznie obniżane i podnoszone zawieszenie, silnik o mocy 350 KM. Pojazd posiada bardzo zwartą konstrukcję (wysokość tylko 2,85 m, szerokość 2,55, długość 7,35 m)  przydatną szczególnie przy poruszaniu się po terenach leśnych. W ramach wspólnego projektu realizowanego w latach 2017 – 2019 planowane są różne przedsięwzięcia takie jak:  nauka języka niemieckiego i polskiego, wspólne szkolenia oraz  ćwiczenia, współpraca młodzieżowych drużyn pożarniczych, kursy na prawo jazdy kat. C  i zakup czterech samochodów ratowniczo – gaśniczych z napędem terenowym w latach  2018  – 19 dla OSP Ruszów, OSP Czerwona Woda, FFW (OSP) Horka i Kodersdorf. Obecnie strażacy z partnerskich jednostek wspólnie zapoznają się z dostępnymi na rynku samochodami pożarniczymi oraz przesyłają fotografie i opisy innych pojazdów aby przygotować odpowiednią specyfikację techniczną do procedury przetargowej niezbędnej  do wyłonienia dostawcy samochodów. Strażacy oraz władze samorządowe bardzo liczą  na to że,  przygotowany i złożony w najbliższym okresie wspólny wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej (85%) zostanie przyjęty i zatwierdzony pozytywnie a taki prezentowany lub inny samochód pożarniczy przyjedzie w 2018 roku do Ruszowa. Sołtys Ruszowa Pan Mirosław Koza już robił przymiarkę aby pojazdem demonstracyjnym wrócić do Ruszowa a później uregulować formalności (foto w załączeniu) ale właściciele firmy THT byli czujni.