W roku 2023 strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszowie byli dysponowani 54 razy do różnorodnych działań ratowniczo –  gaśniczych oraz 2 działań gospodarczych na potrzeby Gminy Węgliniec. Już cztery minuty po północy nasi strażacy zaliczyli pierwszy wyjazd w 2023 r. gasząc pożar trawy-nieużytków – ul. Boczna w Ruszowie. Na ogólną liczbę 54 akcji ewidencjonowanych przez Państwową Straż Pożarną w Zgorzelcu pożary to – 20 , miejscowe zagrożenia – 33 (wypadki, powalone drzewa, działania powodziowe itp.) , alarmy fałszywe – 1. OSP Ruszów w dwóch przypadkach była dysponowana poza pow. zgorzelecki. W alarmowych działaniach ratowniczo-gaśniczych (54) statystycznie udział wzięło 264 strażaków co daje przeciętną  obsadę na jedną akcję 4,9 osoby – jest to bardzo dobry wynik. Zachowaliśmy 100% frekwencję wyjazdową, co oznacza, że na każdy ogłoszony alarm wyjechaliśmy do działań ratowniczych i najważniejsze, żaden strażak nie ucierpiał podczas akcji. Rok 2023 możemy nazwać rokiem młodzieży ponieważ nasza Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza i jej opiekunowie reprezentowała z ogromnymi sukcesami naszą miejscowość na szczeblu gminy, powiatu, województwa (finał wojewódzki OTWP, II chłopcy  i III dziewczęta zajęte miejsce na zawodach sportowo – pożarniczych wg. CTIF, sejmik MDP) , kraju ( 2 osoby – finał krajowy OTWP)  i europy (obóz i zawody sportowo – pożarnicze CTIF w Austrii – jedyna drużyna z Polski). Równieżnasi dorośli druhowie reprezentowali nas godnie, uczestnicząc w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych w Bogatyni, wspólnych ćwiczeniach w Niemczech (Horka) oraz różnorodnych szkoleniach i ćwiczeniach organizowanych przez PSP jak również na terenie jednostki oraz działaniach pomocniczo – gospodarczych na terenie naszej miejscowości. Był to rok z rekordowym budżetem tj. dotacją Gminy Węgliniec jak również środkami pozyskanymi z WFOŚiGW, FSUR, KG PSP, czterech nadleśnictw, banku, starostwa oraz wsparciem rzeczowym naszych mieszkańców. W roku 2023 zrealizowano kilka bardzo ważnych i kosztownych przedsięwzięć tj. zakup i wymianę 4 opon w samochodzie MAN (13,5 tys.), zakup i wymianę 4 opon w samochodzie Toyota (2,4 tys.) , wymiana 2 akumulatorów, przegląd w serwisie samochodu MAN (4,1 tys.), zakup i montaż klimatyzacji w sali szkoleniowej (5,6 tys.), zakup i montaż masztu flagowego oraz  wykonanie bardzo ciekawego napisu OSP Ruszów (4,3 tys.) zagospodarowano teren przy remizie (1,2 tys.). Wykonano również systemem gospodarczym drewniane ławostoły pod wiatę. W roku ubiegłym strategia wydatków skierowana została na zakup wyposażenia osobistego strażaków tj. 15 kpl. ubrań specjalnych tzw. bojowych (55 tys.) , 26 kpl. ubrań koszarowych i koszulek (13,5 tys.), ubrania koszarowe i elementu toru do ćwiczeń dla MDP (9,0 tys.), 5 par butów bojowych (3,3 tys.) , hełmy bojowe 5 szt. (8,5 tys.). Dodatkowo z funduszu sołeckiego (5,0 tys.) zakupiono profesjonalny rozkładany pawilon oraz umundurowanie MDP. Starosta Zgorzelecki przekazał również 16 kpl. ubrań koszarowych dla MDP. W ramach podziękowania i nagrody za dobrą pracę w sierpniu zarząd OSP zorganizował dla członków MDP dwudniową wycieczkę szkoleniowo-turystyczną do Karpacza (6,5 tys.)  Dzięki dużemu wsparciu i zaangażowaniu Burmistrza oraz radnych z budżetu gminnego wykonano utwardzenia terenu przy remizie i skwerze ,,Małego Strażaka” co sprawiło, że strażacy zyskali profesjonalne miejsce do ćwiczeń, zbiórek szkoleniowych jak też bezpiecznego dojazdu i postoju dla samochodów którymi strażacy  udają się alarmowo do remizy. W roku ubiegłym 2 nowych panów pomyślnie zaliczyło egzaminy na kursie podstawowym i zasiliło ekipę wyjazdową. Aktualnie w Jednostce Operacyjno Technicznej jest 26 członków uprawnionych do udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych tzn. posiadają ważne badania lekarskie oraz wyszkolenie.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim,  którzy nas wspierali i wspierają w trudnej służbie społeczeństwu –  my zawsze dajemy z siebie 100%  a nam wystarczy 1,5 %  z odpisu Waszego podatku przy rozliczeniu z Urzędem Skarbowym za rok ubiegły. Zapraszamy serdecznie do nas – Ty też  razem z nami  możesz służyć pomocą innym.          

                                                                                                                                 J. Droś – Prezes OSP Ruszów