Do remizy OSP Ruszów dotarł pokaźny zestaw wyposażenia osobistego – ochronnego dla strażaków. Zakup był możliwy dzięki otrzymanej dotacji w kwocie 20 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wsparciu Gminy Węgliniec – w kwocie 7707,80 zł. W ramach realizowanego zadania ,,Zakup sprzętu, wyposażenia, środków ochrony indywidualnej dla OSP Ruszów” zakupiono 7 kpl. nowej generacji ubrań specjalnych oraz 2 pary butów skórzanych dla strażaków biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Serdecznie dziękujemy za otrzymane wsparcie. J. Droś – OSP Ruszów

J. Droś – OSP Ruszów