Zarząd Główny ZOSP RP w Warszawie w ramach wieloletniej współpracy z Austriackim Związkiem Straży Pożarnych co roku otrzymuje zaproszenie do Austrii na obóz młodzieżowych drużyn pożarniczych dla jednej drużyny z Polski. W roku bieżącym zaproszenie zostało skierowane do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Ruszów jako wyróżnienie i nagroda za wzorową pracę z młodzieżą. W czasie czterodniowego obozu szkoleniowo – wypoczynkowego w Winklarn k/ Amstetten (Austria) odbywa się szereg szkoleń, pokazów i ćwiczeń a zwieńczeniem jest udział w wielkich , europejskich zawodach sportowo – pożarniczych wg. międzynarodowego regulaminu CTiF. W obozie szkoleniowo – wypoczynkowym w dniach 6 – 9 lipca 2023r. bierze udział ok. 5000 młodych strażaków  z Austrii oraz zaproszone drużyny ze Słowacji, Czech, Niemiec i Polski. Organizatorzy zapewniają pole namiotowe na którym każda drużyna przywozi i rozstawia własne namioty oraz zaplecze kwatermistrzowskie, całodzienne wyżywienie, atrakcyjny program rekreacyjno – wypoczynkowy ,  organizację międzynarodowych zawodów sportowo –  pożarniczych. Reprezentowanie Polski na tak potężnym obozie na szczeblu europejskim jest ogromnym zaszczytem i wyróżnieniem dla ruszowskiej młodzieży i ich opiekunów. Niezbędne wyposażenie kwatermistrzowskie  oraz transport młodzieży i sprzętu z Ruszowa do Winklarn w Austrii zapewniła nieodpłatnie Komenda Wojewódzka PSP we Wrocławiu przy wsparciu KP PSP w Zgorzelcu. Nasza młodzież bezpiecznie i sprawnie dotarła w czwartek na miejsce i po rozstawieniu namiotów i zagospodarowania swojego terenu aktywnie uczestniczy w życiu obozowym. Więcej informacji już wkrótce.

J. Droś