W ramach comiesięcznych ćwiczeń w minioną sobotę ruszowscy strażacy doskonalili swoje umiejętności w zakresie postępowania podczas pożarów obiektów na których są zamontowane instalacje fotowoltaiczne. Na  prezentacji multimedialnej zostały zaprezentowane poszczególne elementy instalacji fotowoltaicznej , miejsca szczególnie niebezpieczne oraz postępowanie podczas pożaru jak również bezpieczne  metody gaszenia.   Z uwagi na coraz większą liczbę pojazdów z napędem elektrycznym poruszających się po naszych drogach zapoznano się także z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa podczas pożarów takich samochodów jak również sposobów ich gaszenia. W części praktycznej strażacy doskonalili swoje umiejętności w skutecznym i bezpiecznym cięciu min. pokrycia dachu przy użyciu spalinowej pilarki ratowniczej ze specjalnym łańcuchem tnącym, akumulatorowej piły szablastej, przecinarki spalinowej z tarczą jak również przy pomocy innych podręcznych narzędzi. Każdy trening i szkolenie z pewnością przynosi efekty podczas bezpośrednich działań ratowniczych.

J. Droś – OSP Ruszów

Foto – OSP Ruszów