W dniu 26 stycznia 2022 r. ok. godziny 8:35 pracownik szkoły stwierdził,  że w  rejonie podziemnego zbiornika LPG wyczuwalny jest zapach gazu. O zaistniałym fakcie niezwłocznie  powiadomił dyrekcję szkoły. Natychmiast zarządzono ewakuację uczniów oraz pracowników szkoły i powiadomiono służby ratownicze. Przed przybyciem pierwszej jednostki ochrony przeciwpożarowej tj. OSP Ruszów sprawnie przeprowadzono ewakuację łącznie 150 osób przebywających w trzech obiektach szkolnych i zakręcono główny zawór na podziemnej butli z gazem. Z miejsca zbiórki wyznaczonego na ewakuację uczniowie oraz pracownicy szkoły zostali przemieszczeni  na ul. Sobieskiego, gdzie po młodzież dojeżdżającą podjechały autobusy. Zajęcia w szkole zostały odwołane. Przyczyną niewielkiego wycieku gazu  było zamarznięcie reduktora pierwszego stopnia – co stwierdzili pracownicy serwisu gazowego właściciela zbiornika podziemnego. Awaria została usunięta. W działaniach ratowniczych uczestniczyły 3 zastępy z JRG PSP Zgorzelec, OSP Ruszów, OSP Jagodzin, Policja oraz serwis gazowy. Na miejsce prowadzonych działań przybył również z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu kpt. Grzegorz Fleszar.

J. Droś – OSP Ruszów
Foto – J. Wilk