W roku 2021 strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszowie byli dysponowani 99 razy do różnorodnych akcji tj. 95 działań ratowniczo – gaśniczych oraz 4 działań gospodarczych na potrzeby Gminy Węgliniec. Na ogólną liczbę 95 wyjazdów ewidencjonowanych przez Państwową Straż Pożarną w Zgorzelcu pożary to – 15 , miejscowe zagrożenia (MZ) – 78, alarmy fałszywe – 2.OSP Ruszów w trzech przypadkach interweniowała poza terenem pow. zgorzeleckiego. W pozycji (MZ) znajduje się 37 wykonanych transportów osób dopunktów szczepień w regionie.   W typowych, alarmowych działaniach ratowniczo-gaśniczych (58) statystycznie udział wzięło 286 strażaków  co daje przeciętną  obsadę na jedną akcję 4,93 osoby – jest to bardzo dobry wynik. Zachowaliśmy 100% frekwencję wyjazdową, co oznacza, że na każdy ogłoszony alarm wyjechaliśmy do działań ratowniczych i najważniejsze, żaden strażak nie ucierpiał podczas akcji, chociaż COVID-19 zawitał również w nasze szeregi. Do najtrudniejszych akcji możemy zaliczyć nocny pożar budynku wielorodzinnego w Ruszowie przy ul. Borowskiej oraz wypadek drogowy na skrzyżowaniu ul. Zgorzeleckiej i ul. Łużyckiej w pobliżu przejazdu kolejowego. W roku ubiegłym 4 nowych członków (w tym 1 pani)  pomyślnie ukończyło kurs podstawowy , organizowany w KP PSP Zgorzelec i zasiliło ekipę wyjazdową.  W trudnym okresie epidemii 2 członków ukończyło kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (kpp) a 4 recertyfikację kpp.

Był to dobry rok dla naszych strażaków. Systemem gospodarczym dokończono modernizacji – remontu sali szkoleniowej (świetlicy) oraz zaplecza socjalnego (kuchni) gdzie zamontowano nowe meble kuchenne wykonane po tzw. kosztach przez firmę HDM z Ruszowa oraz sprzęt AGD (zmywarka, lodówka, kuchenka mikrofalowa, czajnik) otrzymany nieodpłatnie od Towarzystwa Wspólnych Pomysłów z Ruszowa. Dzięki dotacjom i różnorodnemu dofinansowaniu przez między innymi: Gminę Węgliniec,  Fundację Orlen, Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Powiatowego Urzędu Pracy, Nadleśnictwa Świętoszów, Ruszów, Węgliniec, Pieńsk, Jugów, Funduszowi Sołeckiemu, odpisu podatku 1% oraz darowizn osób fizycznych zakupiono: przyczepkę do transportu pontonu, sprzęt do ratownictwa wodnego, 2 butle kompozytowe i maski do aparatów powietrznych, sprężarkę do garażu, sprzęt oświetleniowy , nowoczesne prądownice wodno-pianowe, linki ratownicze, ubranie   i buty bojowe, latarki akumulatorowe, uzupełniono i wymieniono wyposażenie 2 toreb medycznych PSP R1, suszarkę do ubrań. Bardzo duża kwota (5,9 tys.) w roku ubiegłym została przeznaczona na cykliczne (co 3 lata) okresowe badania lekarskie.  Aby utrzymać na wysokim poziomie bardzo dobrą pracę z młodzieżą w roku ubiegłym zakupiono dla najmłodszych tj. Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej sprzęt i  odzież za blisko 25 tysięcy złotych tj. elementy toru do zawodów pożarniczych MDP  wg. międzynarodowego regulaminu CTIF (nalewaki, tunel przełazowy, stanowisko węzłów i sprzętu, hydronetki, węże, noszaki, oznaczenie funkcyjnych, taśmę pomiarową) oraz dresy, koszulki, polary i stół do zewnętrzny stół do tenisa stołowego.  Dodatkowo za sukcesy MDP w roku 2020 burmistrz M. Wieczorek przekazał dla młodzieży 6 nowoczesnych łóżek polowych oraz wyposażenie elektroniczne do świetlicy.

W roku ubiegłym OSP Ruszów była organizatorem 29 Finału WOŚP, turnieju piłkarskiego MDP o puchar Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz turnieju wędkarskiego młodzieży pożarniczej o Puchar Przewodniczącego RM w Węglińcu. W zebraniu sprawozdawczo – wyborczym naszej jednostki uczestniczyła dh. Teresa Tiszbierek – Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie, co było dla nas ogromnym zaszczytem i wyróżnieniem. Największym sukcesem w roku 2021 było III miejsce chłopców – brązowy medal w wojewódzkich zawodach sportowo – pożarniczych MDP wg. regulaminu CTIF oraz start drużyny dziewcząt w tych zawodach reprezentując pow. zgorzelecki oraz zakwalifikowanie się aż trzech przedstawicieli naszej jednostki do ścisłego finału krajowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej i zajęcie I – miejsca w kraju przez Milosza Mesjasza (grupa II – szkoły ponadpodstawowe). Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim,  którzy nas wspierali i wspierają w trudnej służbie lokalnemu społeczeństwu , my zawsze dajemy z siebie 100% a nam wystarczy 1%    z odpisu Waszego podatku przy rozliczeniu z Urzędem Skarbowym za rok ubiegły.

J. Droś – Prezes OSP Ruszów