Na zaproszenie Prezesa ZOW ZOSP RP we Wrocławiu Dh. Ryszarda Drozda w dniu dzisiejszym tj. 4 stycznia 2022 r. do sali tradycji w KW PSP we Wrocławiu udali się laureaci ścisłego finału krajowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom” reprezentujący woj. dolnośląskie tj. P. Noga (Lubin), L. Jańczak (Legnica), A. Koczyło (Głogów) i mocna trójka z pow. zgorzeleckiego Hubert Kopania, Adrian Kowalski i Miłosz Mesjasz z MDP i OSP Ruszów w asyście opiekuna młodzieży Rafała Mesjasza , Burmistrza GiM Węgliniec Mariusza Wieczorka, Z-cy Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu kpt. Grzegorza Fleszara oraz Janusza Drosia – Prezesa OSP Ruszów. Przed uroczystością cała delegacja została przyjęta w gabinecie Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Marka Kamińskiego co było dla młodzieży ogromnym wyróżnieniem. Na głównej uroczystości z rąk prezesa R. Drozda oraz komendanta M. Kamińskiego młodzież otrzymała cenne nagrody rzeczowe, dyplomy oraz gratulacje. Pragnę przypomnieć , że Miłosz Mesjasz zajął I miejsce w kraju a Adrian Kowalski 14 w grupie. II – szkoły ponadpodstawowe a Hubert Kopania 7 miejsce w grupie I – szkoły podstawowe. Jest to wielki sukces młodzieży i opiekuna. Po zakończeniu uroczystości nasza delegacja miała możliwość zapoznania się z pracą Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) obsługującego numer alarmowy 112. 

J. Droś – OSP Ruszów

Foto – archiwum OSP