W pięknej scenerii jesiennego parku, przy pomniku Kresowian, odbyła się uroczystość uczczenia Niepodległej. Delegacje społeczności ruszowskiej, radnych, Rady Sołeckiej, OSP, Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, Szkoły Podstawowej oraz  Lokalnej Grupy Historycznej  zapaliły znicze, złożyły wiązanki białych i czerwonych kwiatów. Odśpiewano  hymn państwowy, wysłuchano okolicznościowego wystąpienia sołtysa. W kilku ważnych słowach  Mirosław Koza podkreślił wagę 103. rocznicy Odzyskania Niepodległości dla naszej państwowości. Uroczystość była skromna, piękna i szczerze patriotyczna.  

Foto: Janusz Wilk oraz Edward Remiszewski