W ramach ćwiczeń doskonalących grupa ruszowskich strażaków w dniu dzisiejszym doskonaliła swoje umiejętności w zakresie podstawowych elementów ratownictwa wodnego. Na akwenie wodnym Zalew Klików przećwiczono elementy przygotowania do pracy na wodzie pontonu pneumatycznego, wodowanie jak również pływanie i manewrowanie przy użyciu akumulatorowego silnika zaburtowego oraz wioseł. Ćwiczono również podejmowanie osoby bezpośrednio z wody na ponton jak również praktyczne użycie rzutki ratowniczej oraz koła ratunkowego. Biorący udział w szkoleniu strażacy – ochotnicy omówili podstawowe elementy własnego bezpieczeństwa oraz niezbędnego wyposażenia i zabezpieczenia podczas prowadzonych działań ratowniczych na wodzie.

J. Droś – OSP Ruszów