Ruszów został uroczyście przekazany nieodpłatnie na własność nowoczesny sprzęt i wyposażenie ratownicze. Dzięki staraniom Burmistrza GIM Węgliniec Mariusza Wieczorka Gmina Węgliniec otrzymała w 2020 r. dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości w ramach Priorytetu: „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektorafinansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia  przestępstwem”, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości w kwocie 49 194,85 zł (przy wkładzie własnym 2 405,0 zł). Przekazanie sprzętu nastąpiło w remizach w/w jednostek po podpisaniu stosownych umów darowizny przez Burmistrza oraz Prezesów OSP. W ramach otrzymanych środków finansowych zakupiono następujący sprzęt i wyposażenie tj.

OSP Ruszów (24 845,00 zł):

– Ratowniczy ponton pneumatyczny WATS W320 z elektrycznym – akumulatorowym silnikiem zaburtowym HasWing Ultima 3,0 – 1 kpl.

– Kamizelka asekuracyjna STRAŻ 80N – uprzęż/światło  do rat. wodnego-lodowego – 2 szt.

– Kombinezon suchy – oddychający  Racing RSKTM2020 do rat. wodnego-lodowego – 2 szt.

– Spalinowa piła ratownicza Stihl MS 462 C-MR z dodatkowymi łańcuchami tnącymi i prowadnicą

OSP Węgliniec – 24 349,85 zł:

– Detektor prądu HOT STICK – 1 szt.

– Przenośny system oświetleniowy LED RLS1000 Rosenbauer – 2 szt.

– Latarka kątowa SURVIVOR LED z ładowarką – 6 kpl.

– Latarka nahełmowa PELI 3315 Z0 LED – 5 szt.

– Przenośny detektor gazów wybuchowych AZ-7291 z sondą – 1 szt.

– Zestaw walizkowy do oznakowania miejsc wypadków – 1 kpl

– Osłona zabezpieczająca poszkodowanego/mata ochronna – 1 szt.

– Dyski sygnalizacyjne w walizce – 1 kpl.

– Podnośnik High Lift Power Winch 60 cali- 150 cm – 2 szt.

Uroczystego przekazania nowoczesnego sprzętu i wyposażenia strażakom – ochotnikom dokonał Burmistrz Mariusz Wieczorek w asyście Sekretarza Marcina Papli. Strażacy OSP Węgliniec i Ruszów serdecznie dziękują władzom samorządowym za pozyskanie cennych zewnętrznych środków finansowych oraz wyróżnienie naszych jednostek poprzez nieodpłatne przekazanie sprzętu i wyposażenia. Szczególnie pragniemy podziękować Pani Agacie Adamczyk – Kierownik Wydziału Usług Wspólnych i Rozwoju, która pomimo perturbacji zdrowotnych przy wsparciu merytorycznym strażaków przygotowała i złożyła wnioski oraz niezbędną dokumentację w wymaganym , bardzo krótkim terminie. Zakup i przekazanie nowoczesnego sprzętu i wyposażenia zwiększy ogólną wartość bojową jednostek,  usprawni działania gaśnicze i ratownicze, a przede wszystkim zwiększy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Węgliniec.

J. Droś – Prezes OSP Ruszów. Foto – J. Wilk, M. Matuszewski

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości