Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszowie w roku 2020 byli dysponowaniprzez Powiatowe Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu do 49 różnych działań ratowniczo – gaśniczych. Pierwszy wyjazd miał miejsce 13 stycznia 2020r. (ewakuacja mieszkańców – niewybuch ul. Dworcowa w Ruszowie), a ostatni 30 grudnia 2020 r. (pożar samochodu – droga Nr 296 – zjazd na Okrąglicę). Strażacy wyjeżdżali do 20 pożarów: budynków , samochodów, lasu, nieużytków, śmieci itp. do 26 tzw. miejscowych zagrożeń tj.wypadki drogowe, pomoc przedlekarska, powalone drzewaplamy oleju, gniazda os i szerszeni, inne. Odnotowano też 3 alarmy fałszywe w tzw. dobrej wierze.

Statystycznie w działaniach udział wzięło łącznie 269 strażaków, co daje średnią 5,49 osoby na jeden wyjazd – jest to bardzo dobry wskaźnik i świadczy o wysokiej gotowości bojowej naszej jednostki. Rok ubiegły z uwagi na pandemię COVID-19 był rokiem specyficznym. Od 12 marca ograniczono ćwiczenia, szkolenia i spotkania w remizie do niezbędnego minimum, aby zachować reżim sanitarny w celu zapewnienia gotowości bojowej i uniknąć wewnętrznych zakażeń pomiędzy strażakami.

Największym sukcesem minionego roku – o którym dowiedzieliśmy się 11 marca 2020 r., było ogłoszenie wyników XI Konkursu „Najlepsi z Najlepszych” na wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna, organizowanego przez Zarząd Główny ZOSP RP w Warszawie. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy OSP Ruszów otrzymała tytuł ,,Najlepsi z najlepszych”  czyli najlepszej drużyny MDP w Polsce, a Aneta Dobrzańska i Rafał Mesjasz zostali najlepszymi opiekunami MDP w kraju. Rafał Mesjasz otrzymał również godność członka honorowego Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie. W nagrodę dla wspaniałej młodzieży Zarząd OSP Ruszów ufundował trzydniową wycieczkę do Warszawy dla MDP i opiekunów, gdzie w dniu 11 września 2020 r. w Muzeum Niepodległości w Warszawie na skromnej, ale bardzo uroczystej gali z uwagi na pandemię, młodzież i opiekunowie otrzymali tytuły, nagrody oraz potężny puchar z rąk Dh. Teresy Tiszbierek – Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie. Wyjazd był możliwy dzięki ogromnemu zaangażowaniu dorosłych strażaków – zbiórka złomu ( 11 ton ) oraz wsparciu okolicznych mieszkańców (przekazanie złomu), kilku sponsorów i instytucji oraz Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu.

Miniony rok był bardzo korzystny w zakresie pozyskania i zakupów nowego umundurowania, sprzętu i wyposażenia, głównie z programów i środków zewnętrznych tj. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (20,0 tys.) Funduszu Sprawiedliwości MS w Warszawie (25,0 tys.) KG PSP w Warszawie ( 5,0 tys. – środki KSRG), dotacji Gminy Węgliniec, lokalnych sponsorów i odpisu z podatku 1 % (2,0 tys.). Przy pozyskaniu środków zewnętrznych (sporządzanie wniosków – rozliczenia) jednostka otrzymała bardzo duże wsparcie merytoryczne od pracowników samorządowych tj. Urzędu GiM Węgliniec, za co serdecznie dziękujemy. Jednostka OSP Ruszów wzbogaciła się w minionym roku o następujący sprzęt i wyposażenie: sanie lodowe, ubrania bojowe (4 kpl.), gumowe buty bojowe (6 par) miernik wielogazowy z czujnikiem bezruchu, cyfrowe radiotelefony przenośne z ładowarkami (2 kpl.), podpory stabilizacyjne bardzo przydatne podczas wypadków drogowych (2 szt.), nowej generacji prądownicę wodną, ponton pneumatyczny – czteroosobowy z nowoczesnym zaburtowym silnikiem elektrycznym – akumulatorowym, suche skafandry do pracy w wodzie (2 kpl.) specjalistyczne kamizelki asekuracyjne i kaski ochronne do pracy w wodzie (2 kpl.) , spalinową piłę ratownicza do cięcia min. blachy na dachach, papy, poszycia dachu, ścianek działowych podczas działań ratowniczych, zabezpieczenia indywidualne dla strażaków podczas pracy na wysokościach (2 kpl.), latarki Led (3 szt.), środek pianotwórczy (150 l.) regały magazynowe , zewnętrzne pomieszczenie gospodarczo – magazynowe (5,0 tys. – Fundusz Sołecki Sołectwa Ruszów), nalewak do ćwiczeń MDP ( 1,75 tys. Starostwo Zgorzelec) oraz inny drobny sprzęt i wyposażenie. Wartość zakupów w roku 2020 była rekordowa na przestrzeni ostatnich lat i wyniosła łącznie ok. 80 tysięcy złotych .

Strażacy ochotnicy dołożyli wiele pracy w utrzymaniu obiektu 
oraz sprawności bojowej posiadanego sprzętu. Dużo pracy włożono w 33 letniego Stara 266, aby mógł służyć jeszcze przez najbliższe lata. Ostatnie dni roku to bardzo intensywna, społeczna praca strażaków (przy bezinteresownym wsparciu kilku mieszkańców Ruszowa) w świetlicy i zapleczu socjalnym polegająca na malowaniu wszystkich ścian oraz wymianie paneli podłogowych na całości (ok. 140 m2), nieodpłatnie otrzymanych w formie darowizny od firmy KRONO SWISS w Żarach. Wszystkie w/w prace zostały wykonane nieodpłatnie. Aby nie było tak ,,różowo” największą, bardzo bolesną porażką minionego roku z uwagi na pandemię COVID-19 był brak możliwości szkolenia podstawowego w KP PSP Zgorzelec nowych strażaków (jest aktualnie 5 chętnych) i w związku z tym pierwszy raz na przestrzeni wielu nikt nie zasilił szeregów Jednostki Operacyjno Technicznej OSP Ruszów i nie uzyskał prawa udziału w działaniach ratowniczych. Pomimo trudnych czasów młodzież oraz dorośli strażacy czynnie włączali się w różnorodne prace społeczne na rzecz mieszkańców.

Podczas działań ratowniczych , ćwiczeń oraz prac gospodarczych nikt ze strażaków nie ucierpiał . W imieniu strażaków OSP Ruszów bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie i życzę pomyślności w Nowym Roku 2021 a więcej informacji przedstawimy po walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym za rok 2020.

J. Droś – Prezes OSP Ruszów