W sobotę 18 lutego 2020 roku delegacja OSP Ruszów (5 osób) udała się do Kunratic u Cvikowa na zebranie sprawozdawczo – wyborcze jednostki SDH Kunratice u Cvikova. Po przedstawieniu sprawozdania z działalności za rok 2019 omówiono bieżące sprawy techniczne, organizacyjno – gospodarcze. Władze gminy i strażacy intensywnie zabiegają o środki na modernizację obecnej remizy ponieważ jeden z samochodów (ciężka Tatra) garażuje od trzech lat poza remizą. Wybrano nowy zarząd na czele którego prezesem ponownie został wybrany  Radek Kettner. Miłym akcentem było wręczenie listu gratulacyjny dla Prezesa OSP Ruszów  za wieloletnią wspołpracę. Całość zakończyła wspolna biesiada przy tradycyjnym strażackim gulaszu a nasi strażacy przekazali okolicznościowe upominki od jednostki oraz Burmistrza GiM Węgliniec M. Wieczorka. Już za kilkanaście dni czescy strażacy przyjadą z rewizytą na nasze zebranie sprawozdawcze do Ruszowa.

J. Droś – OSP Ruszów
J. Wilk – Foto – OSP Ruszów