W godzinach porannych 13 stycznia 2020 r. zgłoszono że, w rejonie ul. Dworcowej w Ruszowie znajduje się niewybuch. Na miejsce został zadysponowany patrol saperski oraz policja. Po przybyciu na miejsce patrolu saperskiego z 23 Pułku Artylerii z Bolesławca dowódca stwierdził, że jest to radziecki pocisk artyleryjski z czasów II wojny światowej (kaliber 85),jest silnie skorodowany i prawdopodobnie może mieć uszkodzony zapalnik, co stanowi bardzo poważne zagrożenie tj. możliwość wybuchu w przepadku jego dalszego przemieszczenia. Podjęto decyzję o kontrolowanej detonacji niewybuchu w miejscu jego znalezienia. Z uwagi na możliwość rażenia odłamkami w promieniu 300 metrów podjęto decyzję o konieczności ewakuacji mieszkańców w rejonie ulic: Dworcowa, Plater, Śródmiejska, II Armii WP , Kantowicza i Sobieskiego. Na miejsce natychmiast zadysponowano strażaków z OSP Ruszów i JRG PSP Zgorzelec, dodatkowe siły policji , 2 karetki pogotowia ratunkowego, Pogotowie Energetyczne, a Burmistrz GiM Węgliniec przybył osobiście z gminnym zespołem zarządzania kryzysowego i wyznaczył miejsce docelowej ewakuacji dla mieszkańców tj. pomieszczenia Domu Kultury w Ruszowie oraz zadysponował specjalistyczny samochód z windą platformową do transportu osób na wózkach inwalidzkich oraz osób niepełnosprawnych jak również busa do transportu osób z miejsca objętego ewakuacją. W rejonie objętym ewakuacją zamieszkiwało ok. 200 osób, które to po otrzymaniu informacji o konieczności ewakuacji od policjantów i strażaków, udały się do rodzin, znajomych oraz domu kultury. W przypadku 6 osób chorych i niepełnosprawnych ( w tym 2 na wózkach inwalidzkich) ewakuację bardzo sprawnie przeprowadzono przy pomocy strażaków z OSP Ruszów i specjalistycznego samochodu z windą platformową. W jednym przypadku do transportu osoby chorej użyto karetki transportowej z ratownikami medycznymi. Ewakuacja mieszkańców oznakowanie i zabezpieczenie terenu przebiegło bardzo sprawnie dzięki życzliwości i zrozumieniu potencjalnego zagrożenia. Po ewakuacji, zabezpieczeniu terenu i dróg dojazdowych przez policjantów i strażaków oraz wyłączeniu w tym rejonie prądu do akcji wkroczyli saperzy, którzy obok leżącego niewybuchu wykopali wcześniej głęboki na dwa metry dół i bardzo ostrożnie przenieśli pocisk artyleryjski, do którego podłączono specjalistyczny materiał wybuchowy i ponownie całość przysypano dwumetrową warstwą ziemi. Detonacja niewybuchu odbyła się pod głęboką warstwą ziemi, a na zewnątrz po wybuchu powstał spory krater o średnicy kilku metrów. Cała akcja przebiegła bardzo sprawnie, a saperzy apelują, aby w przypadku znalezienia niewybuchu, poinformować policję lub patrol saperski.
Informując o znalezionym niewybuchu – przedmiocie niebezpiecznym należy:

– precyzyjnie określić miejsce odnalezienia, – określić co zostało znalezione, wygląd , ogólne gabaryty , ilość, – podać telefon i adres kontaktowy.


Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchów/niewypałów podnosić, odkopywać, przenosić, a także wrzucać ich do ognia, ani do miejsc takich jak stawy, jeziora, rowy!


J. Droś – Komendant Gminny OSP.