Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszowie w roku 2019 byli dysponowani przez Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej      
 w Zgorzelcu do 60 różnorodnych działań ratowniczo – gaśniczych. Pierwszy wyjazd miał miejsce już w dniu 01 stycznia 2019r. (powalone drzewo na linię energetyczną w Ruszowie ul. Łużycka) a ostatni 30 grudnia 2019 r. (pożar mieszkania i udzielenie kwalifikowanej pomocy przedlekarskiej osobie poszkodowanej – Ruszów ul. Borowska). Strażacy wyjeżdżali do 25 pożarów    tj. 12 pożarów lasu, 4 budynków , 4 samochodów , 5 innych (śmieci, trawy, nieużytki) oraz do 34 tzw. miejscowych zagrożeń tj. wypadki i pomoc przedlekarska 7, powalone drzewa 10, plamy oleju 4, inne 13. Odnotowano też jeden alarm fałszywy.  Statystycznie w działaniach wzięło udział łącznie 339 strażaków co daje średnią 5,65 osoby na jeden wyjazd co jest bardzo dobrym wskaźnikiem i świadczy o wysokiej gotowości bojowej jednostki. Działania były bardzo różnorodne tj. od wydobycia psa z głębokiej zasypanej nory, dzika   z nieczynnej studni czy rannego konia z rzeki spod załamanego mostka, wypompowywania wody z zalanych obiektów, pomiary poziomu tlenku węgla poprzez pożary lasu, mieszkań, nieużytków do udzielania pomocy podczas wypadków drogowych i zabezpieczenia lądowiska dla śmigłowca LPR włącznie. Najdalej nasi strażacy wyjechali do działań ratowniczych w dniu 12.06.2019 r. gdzie terenowym samochodem pożarniczym Star 266 uczestniczyli w gaszeniu pożaru lasu i wrzosowisk na terenach poligonowych    w pobliżu Świętoszowa. Aktualnie w szeregach OSP Ruszów jest 31 strażaków uprawnionych do udziału w bezpośrednich działaniach ratowniczo – gaśniczych ( w tym 2 panie) tzn. posiadają aktualne stosowne badania lekarskie  i wyszkolenie pożarnicze.   Więcej informacji o działalności jednostki oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przedstawimy po zebraniu sprawozdawczym, które jest planowane  na dzień 9.02.2020 r.

J. Droś – OSP Ruszów