W ramach umowy – dotacji  z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska   i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu realizując  programu  pn. ,,Mały Strażak’’ Ochotnicza Straż Pożarna w Ruszowie otrzymała środki finansowe w wysokości 14400,00 złotych  na zakup specjalistycznego sprzętu służącego zapobieganiu     i likwidacji zagrożeń środowiska, poważnych awarii. Strażacy z OSP Ruszów wzbogacili swoje wyposażenie o : przenośną najaśnicę akumulatorową Rosenbauer RLS 1000 do oświetlania miejsca prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych, przenośny system do wytwarzania ciężkiej i średniej piany gaśniczej typu PRO PAK oraz 15 odcinków węży gaśniczych.  Jest to bardzo przydatny i nowoczesny sprzęt. Całość zadania to kwota 16,9 tys. złotych  (1,69 tys. – 10% udział własny – środki z dotacji UGiM Węgliniec). Podczas sporządzania wniosków oraz ich rozliczenia strażacy otrzymali wsparcie merytoryczne pracowników UGiM Węgliniec za co serdecznie dziękują.

J. Droś – OSP Ruszów