W tym roku dopiero wczoraj tj. 28.12.2018 r. została opublikowana lista jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu woj. dolnośląskiego które otrzymały wpłaty z tytułu tzw. 1 procenta z podatku dochodowego przy rozliczeniach za rok 2017 . Na rzecz OSP Ruszów swoje 1 procent zadeklarowało 40 osób co dało łącznie sumę 1273,90 złotych. Te pieniążki będą do dyspozycji w 2019 roku. W rozliczeniu za poprzedni okres podatkowy nasi strażacy otrzymali 34 wpłaty na sumę 2476,99 złotych. Za otrzymane środki finansowe w roku bieżącym został zakupiony jeden mundur bojowy, 1 para butów bojowych oraz 6 koszulek z logo OSP typu polo (foto. W imieniu własnym oraz wszystkich ruszowskich strażaków serdecznie dziękuję i proszę o nas pamiętać przy rozliczaniu się z Urzędem Skarbowym za rok 2018 i zadeklarować 1 procent dla swoich strażaków.
J. Droś – Prezes OSP Ruszów