W przeddzień Wszystkich  Świętych korzystając z dnia wolnego od nauki w szkole dziesięcioosobowa grupa Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Ruszowie wyposażona w odpowiedni sprzęt udała się tradycyjnie na miejscowy cmentarz aby uporządkować kilka opuszczonych grobów. Ania, Marek i Mateusz zabrali ze sobą własnoręcznie wykonany stroik podczas warsztatów w Domu Kultury pod fachowym okiem Pani Małgosi Drgas.

  Po zakończeniu prac porządkowych młodzież zapaliła znicze na kilku grobach strażaków którzy odeszli na ,,wieczną służbę”.

Foto – R. Mesjasz – OSP Ruszów