W dniu 1 maja 2017 r. delegacje wszystkich jednostek naszej gminy oraz partnerzy z FFW Kodersdorf (Niemcy), SDH Kunratice u Cvikova (Czechy) i zaproszeni goście spotkali się na gminnych obchodach Dnia Strażaka   w Jagodzinie. Po uroczystej Mszy Świętej z udziałem pocztów sztandarowych, strażacy i młodzież przemaszerowali do Domu Kultury   w Jagodzinie, gdzie na wspólnej zbiórce otrzymali podziękowania za swoją społeczną służbę od: Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec- S. Mikołajczyka, V-e Starosty Zgorzeleckiego- M. Wieczorka, Członka Zarządu OW ZOSP RP we Wrocławiu K. Słabickiego, Prezesa Zarządu OP ZOSP RP w Zgorzelcu J. Kolbucha , Prezesa ZMG ZOSP RP w Węglińcu W. Błauciaka oraz Dowódcy JRG PSP w Zgorzelcu kpt.A. Mańkowskiego i przedstawiciela KP PSP w Zgorzelcu st. kpt. A. Wilińskiego. Wyróżnieni strażacy otrzymali odznaki ,,Wzorowy Strażak’’ oraz ,,Za wysługę lat”,a członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych: brązowe, srebrne i złote odznaki MDP.

Tradycyjnie, każdego roku  Burmistrz GiM Węgliniec wyróżnia strażaków – ochotników z poszczególnych jednostek OSP za zaangażowanie w ochronę przeciwpożarową. W tym roku wyróżnieni zostali: Aneta Dobrzańska, Rafał Mesjasz – OSP Ruszów, Daniel Wojciechowski, Sebastian Wyszyński – OSP Węgliniec, Hubert Dziekoński, Adam Błauciak – OSP Czerwona Woda, Marek Pluciński, Zbigniew Zieliński – OSP Stary Węgliniec, Bartosz Szymanek, Zbigniew Zawadzki – OSP Jagodzin. Specjalne wyróżnienie od strażaków otrzymała Pani Marzena Stefańska (Księgowa OSP) oraz Rada Miejska w Węglińcu. Aktualnie na terenie G. i M. Węgliniec (w pięciu jednostkach OSP) jest przeszkolonych i uprawnionych do działań ratowniczo – gaśniczych 153 strażaków – ochotników ( w tym 5 kobiet ) oraz działa pięć Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych- skupiających 75 młodych adeptów pożarnictwa (48 chłopców, 27 dziewcząt). W roku 2016 wszystkie jednostki OSP wyjeżdżały alarmowo łącznie 250 razy (najczęściej OSP Węgliniec).   Po części oficjalnej wszyscy strażacy oraz zaproszeni goście udali się do świetlicy na poczęstunek. Bardzo dziękuję gospodarzom, tj. OSP Jagodzin, Radzie Sołeckiej w Jagodzinie oraz wszystkim, którzy przyczynili się, aby uroczystość strażacka przebiegła sprawnie i w przyjacielskiej atmosferze.