Prezes OSP Ruszów  – Janusz Droś  bierze udział  w plebiscycie Gazety Wrocławskiej  na najlepszego dowódcę OSP na terenie woj. dolnośląskiego. Prosimy o Wasze wsparcie i głosy.

Głosować można na trzy sposoby: 1 – zalogować się poprzez załączony link przez Facebooka i codziennie oddać jeden głos mnożony x 2 ,  2 – zalogować się normalnie poprzez załączony link  i codziennie pojedynczo w odstępie minimum 1 minuty jeden głos (można oddać max. 2 dziennie)   i trzeci sposób (niestety płatny) to wysłać SMS o treści GWDW.3 na numer 72355 – koszt 2,46 złotych brutto (1 sms to 5 głosów).  Ważna jest systematyczność głosowania – wyniki można sprawdzać na bieżąco.

Głosować można do 10 maja 2017 roku do godziny 21,00

Link:  http://dolnoslaskie.naszemiasto.pl/plebiscyt/najlepszy-dowodca-osp,39419,t,id.html

Link:  http://dolnoslaskie.naszemiasto.pl/plebiscyt/karta/janusz-dros-osp-ruszow,39419,1690899,t,id,kid.html

Janusz Droś (lat 57) przygodę z pożarnictwem rozpoczął w wieku 17 lat jako członek Harcerskiej Drużyny Pożarniczej przy OSP  w Starym Węglińcu gdzie mieszkał. Od roku 1978 do chwili obecnej czynnie uczestniczy w różnorodnych działaniach ratowniczo – gaśniczych ( grubo ponad tysiąc), zawodach, szkoleniach. ćwiczeniach jak również działalności statutowej związku. Po zmianie miejsca zamieszkania od roku 1984 swoją pasję rozwijał        w szeregach Zakładowej OSP przy Nadleśnictwie Ruszów a następnie OSP Ruszów gdzie od 20 lat pełni funkcję prezesa. Jako młody strażak ochotnik uczestniczył  w trzech finałach OTWP   na szczeblu woj. jeleniogórskiego zajmując czołowe miejsca . W latach osiemdziesiątych był współorganizatorem zlotów MDP woj. jeleniogórskiego w których uczestniczyło każdorazowo ok. 200 uczestników. W roku 1984 uczestniczył z HDP Ruszów w krajowym finale Manewrów Techniczno Obronnych ZHP we Włocławku. Pracę zawodową w Lasach Państwowych gdzie zajmuje się ochroną pożarową lasów doskonale łączy z pracą społeczną na rzecz ochotniczego pożarnictwa oraz lokalnego społeczeństwa . W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wiedzy pożarniczej   w roku 1989  ukończył Szkołę Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Jako młody strażak przez dwie kadencje był członkiem Zarządu Wojewódzkiego ZOSP w Jeleniej Górze a od powstania powiatów do chwili obecnej jest członkiem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zgorzelcu a kilka miesięcy temu został wybrany na trzecią kadencję Komendanta Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Węglińcu. Przez wiele lat wyszkolił dużą rzeszę adeptów ochotniczego pożarnictwa a kilku  z nich podjęło również służbę w PSP. Wraz ze strażakami organizuje już od dwudziestu lat finały WOŚP, festyn strażacki Sikawa oraz aktywnie włącza się w przygotowanie wielu różnorodnych imprez plenerowych. Do największych osiągnięć sportowych może zaliczyć trzykrotne zajęcie pierwszego miejsca w Polsce z drużyną Nadleśnictwa Ruszów wśród leśnych jednostek pożarniczych oraz udział wraz z  OSP i MDP Ruszów w wielu zawodach pożarniczych na różnych szczeblach  zajmując czołowe miejsca. Jest otwarty na współprace przygraniczną co przyczyniło się na nawiązaniem owocnej współpracy  ze strażakami – ochotnikami z Niemiec i Czech. (Min. zakupy samochodu i sprzętu, remont remizy z dofinansowaniem środków z UE, wspólne zawody , ćwiczenia  i szkolenia). Przy bardzo dobrej współpracy z samorządem gminnym w Węglińcu   na przestrzeni ostatnich lat jest inicjatorem wielu działań związanych z poprawą bezpieczeństwa pożarowego mieszkańców . Za swoją społeczną służbę został odznaczony min. Złotym Znakiem Związku oraz medalami za współpracę międzynarodową przez związek Czeskich i Niemieckich strażaków. Obecnie jest jednym z najstarszych stażem   i wiekiem członków JOT  na terenie naszego powiatu wśród strażaków biorących czynny udział w  działaniach ratowniczo – gaśniczych.