W sali narad Nadleśnictwa Ruszów w dniu 10 marca 2017 roku przeprowadzono eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – ,,Młodzież Zapobiega Pożarom” w dwóch kategoriach wiekowych tj. uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej.  Organizatorem konkursu na szczeblu gminy był Zarząd Oddziału  Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Węglińcu przy wsparciu Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu i OSP Ruszów. Uczestnicy rozwiązywali test pisemny różny dla każdej grupy wiekowej przygotowany przez przewodniczącego komisji st. kpt. Huberta Jarosza  z KP PSP w Zgorzelcu.

Po napisaniu testów uczestnicy konkursu udali się do sali edukacyjnej gdzie pod przewodnictwem Leśniczego Artura Krasuskiego mogli zapoznać się z walorami przyrodniczymi Nadleśnictwa Ruszów oraz Borów Dolnośląskich a komisja w spokoju sprawdzała poprawność udzielonych odpowiedzi.  Po dokonaniu oceny prac pisemnych wyniki eliminacji gminnych przedstawiają się następująco:

I – w kategorii wiekowej – Szkoła Podstawowa

Miejsce Imię i nazwisko Ilość

punktów

Kogo reprezentował(a)
1 Michał Grabowski 33 SP Czerwona Woda
2 Kutrowski 28 MDP Czerwona Woda
3 Szymon Grabowski 27 MDP Czerwona Woda
4 – 5 Paulina Szymanek 25 MDP Ruszów
Wojciech Sawicki 25 SP Czerwona Woda
6 Gabriela Mazurkiewicz 24 SP Węgliniec
7 – 8 Dawid Matuszak 16 SP Ruszów
Kamil Tyranowski 16 SP Ruszów

Uczniowie z miejsc 1-6 awansowali do eliminacji na szczeblu powiatu

  1. – w kategorii wiekowej – Gimnazjum
Miejsce Imię i nazwisko Ilość

punktów

Kogo reprezentował(a)
1 Maksymilian Drgas 32 Gimnazjum Ruszów
2 Grzegorz Maliński 29 MDP Ruszów
3 Aleksandra Bajorek 27 MDP Węgliniec
4 Piotr Drejws 26 MDP Stary Węgliniec
5 Hubert Dąbrowski 25 Gimnazjum Ruszów
6 Patrycja Płonka 23 MDP Jagodzin
7 Patrycja Machacz 20 MDP Stary Węgliniec
8 Jakub Wrzesiński 17 Gimnazjum Węgliniec
9 Klaudia Pluskota 16 MDP Jagodzin
10 Dominika Pawlak 14 MDP Węgliniec

Uczniowie z miejsc 1-4 awansowali do eliminacji na szczeblu powiatu

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza i Radę Miejską w Węglińcu a pozostali uczestnicy dyplomy pamiątkowe . Nagrody osobiście wręczał Burmistrz GiM S. Mikołajczyk, Przewodniczący RM W. Błauciak i Nadleśniczy N-ctwa Ruszów  J. Kobielski. Biorący udział w konkursie uczniowie, którzy reprezentowali szkoły i Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze wykazali się bardzo wysokim poziomem wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Organizatorzy serdecznie dziękują fundatorom nagród,  nauczycielom i opiekunom MDP za bardzo dobre przygotowanie młodzieży do konkursu oraz Nadleśnictwu Ruszów za udostępnienie obiektu i poczęstunek.