W celu zapewnienia fachowej i zgodnej z obowiązującymi przepisami prawnymi opieki nad członkami Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych podczas organizowanych wycieczek opiekunowie drużyn MDP oraz wyznaczeni strażacy z OSP Cz. Woda, Węgliniec, St. Węgliniec, Jagodzin i Ruszów uczestniczyli w dniu 19 lutego 2017 r. (niedziela) w kursie – szkoleniu dla kierowników wycieczek.

Kurs w świetlicy  OSP Ruszów prowadził wykładowca  z Centrum Edukacji Dorosłych w Żarach. Podczas wykładu oraz zajęć w terenie strażacy zapoznali się, m.in.: z aktualnie obowiązującymi przepisami regulującymi organizacje turystyki szkolnej, obowiązkami kierownika wycieczek, bezpieczeństwem życia i zdrowia uczestników wycieczek oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Dwudziestu dwóch uczestników   z wynikiem pozytywnym ukończyło szkolenie i w najbliższych dniach  otrzymają stosowne zaświadczenia o ukończeniu kursu wydane przez   CED w Żarach.