W sobotę 11 lutego 2017 r.  odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP Ruszów za rok 2016.  W zebraniu uczestniczyli czynni strażacy, delegacja Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej  oraz zaproszeni goście: Burmistrz GiM Węgliniec – S. Mikołajczyk, Przewodniczący RM w Węglińcu – W. Błauciak (Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Węglińcu) V-ce Przewodniczący RM – S. Papież, Naczelnik Wydziału w KP PSP w Zgorzelcu st.kpt. A. Wiliński, Dowódca JRG PSP w Zgorzelcu – kpt. A. Mańkowski , Sołtys – M. Koza.

W zaprezentowanej prezentacji multimedialnej oraz w sprawozdaniach z działalności i finansowym zarząd przedstawił syntetycznie ważniejsze elementy z minionego roku. Strażacy uczestniczyli w 41 działaniach ratowniczych (Pożary – 13, Miejscowe Zagrożenia – 27, Alarmy Fałszywe – 1), zawodach sportowo – pożarniczych  OSP (również w Czechach) . Bardzo dużym sukcesem był start Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w zawodach powiatowych  w Miedzianej wg. międzynarodowego. regulaminu CTiF gdzie chłopcy zajęli 2 a dziewczęta 3 miejsce. Do dziesięciu najczęściej uczestniczących w działaniach ratowniczo – gaśniczych strażaków  w roku 2016 należą : Kurzawa S, Dziubak R, Dziubak G, Droś J, Mesjasz Ł, Dziubak Zb, Najdek K, Wilk J, Walkowiak K, Zielińska A.  Prowadząc racjonalną gospodarkę finansową, dzięki otrzymanym  dotacjom z :Urzędu GiM Węgliniec, KG PSP w Warszawie,  MSWiA, ZOSP RP oraz darowiznom z Nadleśnictw Ruszów, Pieńsk i Węgliniec oraz osób prywatnych strażacy wzbogacili swoje wyposażenie o: używany ale w bardzo dobrym stanie technicznym (po serwisie fabrycznym) zestaw narzędzi hydraulicznych Holmatro – koszt to 22,5 tys. złotych  (zastąpił wysłużonego Webera w Toyocie), hydrauliczną wyważarkę  do otwierania drzwi, defibrylator AED, drabiny nasadkowe (3 elementy),  torbę medyczną PSP R1, 20 odcinków węży W52i75, linki ratownicze, umundurowanie MDP (5kpl. + 4 kurtki), bluzy polar (20), koszulki polo (20), buty bojowe (5 par) i inne drobne wyposażenie. Wartość zakupionego sprzętu i wyposażenia to ok. 55 tys. złotych. Jednostkę Operacyjno Techniczną (JOT) tworzy 34 strażaków przeszkolonych do udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych a w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej,  która zwiększyła liczbę członków działa 25 młodych adeptów pożarnictwa (15 dziewcząt i 10 chłopców).Strażacy i młodzież czynnie uczestniczy w życiu miejscowego społeczeństwa poprzez udział w imprezach plenerowych takich jak: WOSP, Majówka z Sikawą, Jagodowe Lato, Swięto Grzybów i wielu innych. Wieloletnia międzynarodowa współpraca ze strażakami z Czech i Niemiec pozwala na wymianę doświadczeń i zdobywanie nowej wiedzy oraz umiejętności jak również poznawanie tradycji i kultury naszych sąsiadów. Na wniosek Komisji Rewizyjnej zarząd otrzymał absolutorium a zaproszeni goście w ciepłych słowach podziękowali strażakom – ochotnikom za ich codzienny trud związany z zapewnieniem stałej gotowości bojowej a młodym strażakom z MDP życzyli aby w przyszłości zasilili szeregi JOT. Całość zakończył wspólny poczęstunek.