W piątek 10 lutego 2017 r. w Zespole Szkół w Ruszowie odbyły się szkolne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – Młodzież Zapobiega Pożarom. Do konkursu przeprowadzonego w dwóch kategoriach wiekowych przystąpiło łącznie 42 uczniów tj. 26 gimnazjalistów i 16 uczniów szkoły podstawowej. Uczniowie rozwiązywali test pisemny przygotowany przez asp. Rafała Mesjasza pod nadzorem komisji w skład której wchodzili strażacy OSP – R. Baut, A. Dobrzańska, R. Mesjasz oraz nauczyciel G. Tyrakowski. W przypadku równej ilości uzyskanych punktów z testu pisemnego decydował czas oddania rozwiązanego testu do komisji.

W poszczególnych kategoriach wiekowych zwyciężyli:

– Szkoła Podstawowa
1. Dawid Matuszak
2. Kamil Tyranowski
3.Paulina Szymanek

– Gimnazjum
1. Hubert Dąbrowski
2. Maksymilian Drgas
3. Patrycja Płonka

Uczniowie którzy zajęli dwa pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych będą uczestniczyli w eliminacjach gminnych do OTWP. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez OSP Ruszów oraz okolicznościowe upominki z Nadleśnictwa Ruszów.