Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Nasza Straż Pożarna” organizowany jest już po raz dwudziesty. Celem Konkursu jest “odkrywanie” osób fotografujących “pożarnicze rzemiosło” oraz promowanie pracy strażaków, zarówno ochotników, jak i profesjonalistów, funkcjonariuszy PSP i pracowników zakładowych straży pożarnych oraz zachęcenie osób fotografujących do uwieczniania na kliszy fotograficznej lub w pamięci aparatu cyfrowego pracy strażaków.

Od pierwszej edycji na konkurs wpłynęło 1371 prac – 349 autorów: strażaków PSP, strażaków OSP i niezrzeszonych, dzieci, młodzieży i dorosłych. Amatorów i profesjonalistów, fotografujących lustrzankami i „automatami”, a zapewne i telefonami, ale na pewno cyfrówkami. Dlaczego „Nasza Straż Pożarna” – bo jest nasza – stanowimy jej cząstkę, każdy strażak (ochotnik, „zawodowiec” czy jakikolwiek inny) jej poświęcił najlepsze chwile życia, z nią spędzamy najwięcej czasu, to o nią są zazdrosne żony, i to dla niej jesteśmy gotowi narazić własne zdrowie i życie. Ona jest w nas. Jest rzeczywiście nasza. Zatrzymana przez nas w kadrze w poszczególnych latach jej istnienia, od samych korzeni ochotniczego pożarnictwa na ziemiach polskich (bo jeszcze pod zaborami) po dzień dzisiejszy – dojrzałą, profesjonalną formację jaka jest PSP, wspierana przez OSP i inne jednostki ochrony przeciwpożarowej. Pamiętajmy więc, aby zatrzymywać czas w obiektywie, bo kolejne pokolenia strażaków też będą chciały przypomnieć korzenie.

OGŁASZAMY EDYCJĘ JUBILEUSZOWĄ – DWUDZIESTĄ! i zachęcamy do udziału.

Link do artykułu na ZOSP RP

karta zgłoszeniowa

regulamin

źródło: http://www.zosprp.pl