W dniu 4.10.2015 r cztery osoby z naszej jednostki zdały pozytywnie egzamin re certyfikacyjny z Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej. Po ukończonym szkoleniu KPP, każdy musi przejść szkolenie przypominające oraz zdać egzamin przed specjalną komisją, w której skład wchodzi lekarz z odpowiednimi uprawnieniami, raz na trzy lata.  Nasze szkolenie przypominające trwało dwa dni, i zakończyło już po raz kolejny pozytywnym zdaniem egzaminu.