W dniu 10.02.2024 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2023 w OSP Ruszów. Strażacy w roku ubiegłym brali udział w 53 działaniach ratowniczo – gaśniczych (w tym gaszono 20 pożarów) oraz dwóch działaniach gospodarczych.

Był to bardzo dobry rok dla młodzieży i strażaków. Młodzież osiągnęła wiele sukcesów w wojewódzkich zawodach sportowo pożarniczych wg. regulaminu CTIF (dziewczęta – brąz, chłopcy – srebro) oraz miała dwoje reprezentantów w finale krajowym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom”. Młodzi strażacy jako jedyna drużyna z Polski uczestniczyła w obozie szkoleniowym i zawodach pożarniczych w Winklarn (Austria). Starsi koledzy uczestniczyli w powiatowych zawodach jednostek OSP w Bogatyni oraz licznych ćwiczeniach, w tym również na terenie Niemiec.

Był to rok z rekordowym budżetem w wysokości 184 143,00 zł tj:

dotacja Gminy Węgliniec 93,7 tys. zł

WFOŚiGW – 40,0 tys. zł

KG PSP – 21,9 tys. zł

FSUR – 5,0 tys. zł

Powiat Zgorzelecki – 4,0 tys. zł

darowizny Nadleśnictwa Wymiarki, Pieńsk, Ruszów, Węgliniec 18,0 tys. zł

BS Iłowa – 1,0 tys. zł

Zdecydowana większość środków została przeznaczona na zakup ubrań i butów bojowych, ubrań koszarowych, koszulek, ubrań MDP oraz wymianę kompletów opon w samochodzie Man i Toyota Hilux. Z otrzymanej dotacji zamontowano klimatyzację w sali szkoleniowej. Dzięki bardzo dobrej współpracy z Radą Miejską oraz Burmistrzem M. Wieczorkiem pozyskano środki (ok. 130 tys.) za które wykonano zagospodarowania placu przyległego do remizy a strażacy przygotowali teren zielony, gdzie zamontowano maszt flagowy i okolicznościowy napis. Wyróżniający się członkowie MDP i OSP otrzymali wyróżnienia, odznaki oraz upominki a dwaj kierowcy – konserwatorzy za dbanie o sprzęt i aktywny udział w akcjach ,,Medale na straży” (J. Wilk – zloty, S. Kurzawa – srebrny).W zebraniu uczestniczyło bardzo wielu znakomitych gości tj. nadbryg. w st. sp. M. Kamiński, Dh. T. Stanowski – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP we Wrocławiu, Dh. W. Błauciak – Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP, st.kpt. G. Fleszar Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu, mł.kpt. L. Cybulski – Komendant Powiatowy PSP w Żaganiu, A. Bieliński – Starosta Zgorzelecki, Sz. Mikołajczyk – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, M. Wieczorek – Burmistrz GiM Węgliniec, M. Papla – Sekretarz GiM Węgliniec, J. Kobielski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Ruszów, E. Petrunio – Sołtys Ruszowa, radni, sponsorzy oraz delegacje strażaków z FFW Horka (Niemcy), SDH Kunratice u Cvikova (Czechy oraz OSP Borowe. Zebranie przebiegło w bardzo sprawnie i przyjacielskiej atmosferze a po przedstawionej prezentacji multimedialnej z działalności Dziecięcej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz OSP jak również na wniosek komisji rewizyjnej zarząd otrzymał jednogłośnie absolutorium. Całość zakończyła strażacka biesiada przy wspaniale przygotowanym specjalnym poczęstunku dla strażaków i gości przez Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy ,,Głuszec Borów Dolnośląskich” w Ruszowie. Dziękuję wszystkim którzy przyczynili się do wspaniałej oprawy i przygotowania walnego zebrania.
J. Droś – Prezes OSP Ruszów